2014. december 28., vasárnap

A Sas csillagkép szárnyai alatt - Unter den Flügeln des Sternbildes „Adler”

Zentai Anna asztrozófus Facebook-cikke, és annak német fordítása
2014. december 28.

Artikel des Astrosophen Anna Zentai auf ihrer Facebook-Seite und dessen deutsche Übersetzung
28. Dez. 2014


Foto: Digital Art Gallery

A jelenlegi időszakban több égi bolygótestvérünk is a Sas csillagainál vándorol. A Sas a magyarság madara is, legfényesebb csillaga az Al Tair, amelynek hangalaki megfelelője a Turul, latin neve pedig az Aquila, mellyel megegyezik az Atilla minőség.
A Sas a Tejúton szárnyal, egyes olvasatban felfelé (felemelkedés), más nézőpont szerint pedig lefelé (égi, isteni minőségek lehozatala). Ő hozza el álmainkban, vagy bódult, révült állapotban az égi üzeneteket, ő adja az ihletet és az emelkedettség, a szabad szárnyra kapás - szárnyalás igényét. Hozzá köthető az éleslátás, a védelmezés, a minőségi magaslatokra törekvés, a levegő királyaként a szellem uralása, a félelmek és korlátok illúziójának elengedése, a szellemi erő.
A Vénusz december 23-tól január 15-ig jár a Sas csillagai alatt, ekkor a női minőségben, a testiségben és párkapcsolatokban érzékelhető mindez. A nőiségben való emelkedés és szárnyalás, a művészi tehetség kibontakozásának ideje ez.
A Merkúr december 27-től január 17-ig érinti a Sas csillagait, ekkor szellemi-kommunikációs területen keresztül szólnak hozzánk ezek az energiák. Az írásban-beszédben való ihletettség idejét éljük és különleges titkokba avatódhatunk be.
A Nap 2015. január 6-tól február 4-ig jár a Sas csillagzat alatt, ekkor még erőteljesebben van jelen a tisztánlátás és a szellemünk uralásának ideje, ugyanakkor cselekvéseink által megteremthetünk, megélhetünk egy emelkedettebb létállapotot.


In der jetzigen Periode wandern mehrere unserer Planetengeschwister an den Sternen des Adlers entlang. Der Adler ist auch der Vogel des Ungarntums. Sein strahlendster Stern ist Al Tair, dessen Entsprechung als Lautkörper der „Turul” ist (ungarischer Name des Vogels der Ungaren – Bemerkung des Übersetzers). Sein lateinischer Name ist Aquila, er entspricht der Qualität „Attila”.
Der Adler flügelt auf der Milchstraße, aus einer Sicht betrachtet nach oben (Aufstieg), aus einer anderen Sicht nach unten (Herunterholen von himmlischen, göttlichen Qualitäten).
Er bringt in unseren Träumen oder in Trancezuständen himmlische Botschaften, er gibt Inspiration und den Anspruch auf Aufstieg, darauf, dass wir frei aufflattern, flügeln können. Er steht in Verbindung mit Hellsichtigkeit (Adlerblick), Schutz, mit dem Streben nach qualitativen Höhen. Als König der Luft herrscht er über den Geist, und mit ihm kann man die Illusionen der Ängste und der Schranken loslassen und geistige Kraft erlangen.
Die Venus wandert vom 23-sten Dezember bis zum 15-ten Januar unter den Sternen des Adlers. In dieser Zeit kann all das in der weiblichen Qualität, in der Körperlichkeit und in den Partnerschaften erfahren werden. Es ist die Zeit des Aufstiegs und des Flügelns in der Weiblichkeit, die Zeit der Entfaltung der künstlerischen Talente.
Das Merkur berührt die Sterne des Adlers zw. dem 27-sten Dezember und dem 17-ten Januar. In dieser Zeit sprechen uns diese Energien auf geistigen und Kommunikations-Ebenen an. Wir leben eine Zeit der Inspiration im Schreiben und Sprechen, und können in besondere Geheimnisse eingeweiht werden.
Die Sonne geht vom 6-ten Januar bis zum 4-ten Februar 2015 unterhalb der Sternen des Adlers. In dieser Zeit ist Hellsichtigkeit und die Herrschaft über unseren eigenen Geist noch stärker betont, zugleich können wir durch unsere Taten einen mehr erhabenen Seinszustand erschaffen und erleben.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése