2016. május 4., szerda

A Krisztusi Fény / Das Christuslicht
„… Mi az Amritabhá-ban a Krisztusi Fényt egy univerzális energiaként fogjuk fel, amely nem kötődik vallásokhoz. Nem csak a kereszténységhez kapcsolódik. Ez az energia mindenütt megnyilvánul, minden kultúrában, vallásban és népnél, hiszen a Föld most a szeretet új korszakába lép, a Krisztusi Fény pedig ezt a szeretetet testesíti meg.
A világra, amelyben élünk, jelenleg a szétválások jellemzőek. Vallások és népek váltak szét, a férfi és női minőség egymással harcol, a spiritualitás és a tudományosság/világi felfogás külön utakon járnak. Az ember nem érti már önmagát, egymást, úgy gondolja, igaza van, elítéli a másikat, mindezzel pedig a szétválást fokozza.
Ugyanaz a szétválás jelenik meg az egyes emberekben is – benned is! -, mint ami globális szinten látható. Mi emberek is felapróztuk magunkat különböző aspektusokra, amelyek gyakran egymás mellett léteznek bennünk, anélkül, hogy összekapcsolódnának. Egy példa: amikor a templomban vagyunk, vallásosak vagyunk, amikor dolgozunk, intellektuálisak vagy logikusak, a hétköznapokban a funkcionálás a legfontosabb, a kapcsolatokban pedig az érzelmeket éljük meg.
Vannak olyan aspektusaink, melyeket szeretünk, és vannak, amelyeket elutasítunk, néhány ellen küzdünk. Amikor azután valamit tenni akarunk, az egyik hang így szól bennünk: „Ez szuper, ezt csinálom!”. Majd jön a másik és ezt mondja: „Bolond vagy? Ez nem megy!”
De mindegyik hozzánk tartozik, függetlenül attól, hogy épp mit csinálunk. Mindegyik aspektusunk azonos forrásból ered. Ha érzéseinket, vagy megérzéseinket a munkánkban figyelmen kívül hagyjuk, az munkatársainkban vagy ügyfeleinkben köszön vissza. Ha valamit nem szeretünk önmagunkban, vagy nem akarjuk meglátni, azzal rendszerint embertársainkban találkozunk. A konfliktusok forrása valójában mindig bennünk rejlik, és a szétválasztottságokban, melyek között élünk. Addig találnak meg bennünket ezek a helyzetek, amíg megtanulunk odafigyelni és önmagunkat elfogadni.
A Krisztusi Fény az egységre, a teljességre emlékeztet bennünket. Egészek és egészségesek vagyunk, úgy, amilyenek most vagyunk, és mind egyetlen forrásból származunk. A Krisztusi Fény segít abban, hogy önmagunkat minden aspektusunkban/minden részünkben felismerjük és elfogadjuk. Hogy újra saját egész-ségünkből alakíthassuk életünket, felhagyjunk az önszabotázzsal, és azzal, hogy a belső konfliktusainkat kívül, kivetítve éljük meg.
Így energiánkat tiszta áramlásba tudjuk terelni, és sokkal gyorsabban elérhetjük céljainkat.
A Föld, lényegét tekintve, saját magjában szintén tiszta Krisztusi Fény, hiszen a Krisztusi Fény a megtestesült szeretet, és a teremtés iránti szeretet. A Föld testével együtt tanuljuk meg mi, emberek a szeretetet élni és a Krisztusi Fényt láthatóvá tenni….”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- „…Wir in Amritabha verstehen das Christuslicht als eine universelle Energie, die nicht religionsgebunden ist. Es hat nicht nur mit dem Christentum zu tun, es ist eine Energie, die sich überall, in allen Kulturen, Religionen und Völkern manifestiert, denn die Erde ist auf dem Weg in eine neue Zeit der Liebe und das Christuslicht verkörpert diese Liebe.
Die Welt, in der wir leben, ist geprägt von Trennungen. Religionen und Völker haben sich getrennt, das Männliche und das Weibliche kämpfen gegeneinander, das Spirituelle und das Wissenschaftlich/Weltliche sind getrennte Wege gegangen. Man versteht sich nicht mehr, meint Recht zu haben, verurteilt das andere und verstärkt so die Trennung.
Das Gleiche, was auf der globalen Ebene an Trennung passiert, passiert auch in jedem einzelnen Menschen, auch in dir.  Auch wir Menschen haben uns aufgesplittet in unterschiedliche Aspekte, die oft unverbunden nebeneinander existieren. Ein Beispiel: Wenn man in der Kirche ist, ist man religiös, wenn man arbeitet intellektuell oder logisch, im Alltag funktioniert man, in der Beziehung zeigt man Gefühle.
Einige Aspekte von uns lieben wir, andere lehnen wir ab, gegen einige kämpfen wir an. Wenn wir dann etwas tun wollen, sagt eine Stimme aus dem einen Aspekt: “Das ist super, das mache ich”. Dann kommt die andere und sagt: “Bist du verrückt, das geht doch gar nicht”.
Doch alles ist ein Teil von uns, unabhängig davon, was wir gerade tun, alles kommt aus einer Quelle. Wenn wir unsere Gefühle oder das „Bauchgefühl“ im Job ausblenden, werden sie uns von Kollegen oder Klienten gespiegelt, wenn wir etwas an uns nicht mögen oder nicht sehen wollen, wird es uns in den Mitmenschen begegnen. Der eigentliche Grund für Konflikte liegt immer in uns selbst und in den Trennungen, die wir leben. Uns begegnen die Situationen so lange bis wir gelernt haben hinzuschauen und uns selbst anzunehmen.
Das Christuslicht erinnert uns an die Einheit, an die Ganzheit. Wir sind ganz und heil, so wie wir sind und wir kommen alle aus einer einzigen Quelle. Das Christuslicht hilft uns, uns selbst in allen Aspekten/Anteilen anzuerkennen und anzunehmen. Wir können wieder aus unserer Ganzheit heraus unser Leben gestalten, hören auf, uns selbst zu sabotieren oder inneren Konflikten im Außen begegnen zu müssen. So können wir unsere Energie in einen klaren Fluss bringen, der uns viel schneller unsere Ziele erreichen lässt.
Auch die Erde ist in ihrem Kern reines Christuslicht, denn Christuslicht ist die verkörperte Liebe und die Liebe zur Schöpfung. Gemeinsam mit dem Erdenkörper lernen wir Menschen, Liebe zu leben und Christuslicht sichtbar werden zu lassen….”Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése