2016. május 4., szerda

Újhold-üzenet a csillagfény-világokból a 2016. május 6-i újhold alkalmából / Neumondbotschaft aus den Sternenlichtwelten für den Neumond am 6. Mai 2016

Az Egység arany fénye egyre erősebben érezhető. A májusi újholddal az Ég még több arany fényt áraszt ki, mellyel azt az impulzust kívánja adni, hogy életünket saját teremtési feladatunkkal egységben éljük. A teremtés-hullámok megjelenése óta az arany fény jelenléte egyre csak fokozódik. Most ennek egy újabb erősödését élhetjük meg a május 6-án kezdődő új ciklussal. Ezzel együtt jár az erőteljesebb felszólítás, hogy az egység arany fényének nagyobb teret adjunk. Olyan mértékben, amilyen mértékben képesek vagyunk megtapasztalni, erősebb befolyással lesz életünkre.

Ez azonban nem magától történik. Odaadásra és készségre van szükség, hogy elfogadjuk a változást, és életünk minden aspektusába bevigyük azt. Ez nem kell hogy aggodalommal töltsön el bennünket, hiszen az arany fénnyel még több szellemi segítő lény érkezik, csillagfénylénylek, fénylények valamennyi világból, hogy támogassanak és kísérjenek bennünket. Mindig ott vannak, ha szükség van rájuk. Csak meg kell hívni őket, és oda kell fordulni feléjük, odafigyelni az impulzusokra, melyek a bennünket kísérő fénylényekkel való kapcsolatunkból származnak.

Ezek az arany fényhullámok mindenütt szakadatlanul áramlanak a Földre. Elégetik a régi struktúrákat, megújulásra hívnak fel. A változás akkor lesz legkönnyebb, ha mindenki egyénileg átadja magát neki, és behozza saját életébe. Ha ez így történik, akkor ehhez az energia-átalakuláshoz a globális struktúrák – az országokban, városokban, községekben és közösségekben – szintén alkalmazkodni fognak.

Tudatosítsátok magatokban, mit tehettek! Ott és azzal kezdjétek, ami éppen megmutatkozik számotokra! Engedjétek, hogy az egység arany fénye olyan mértékben átjárjon benneteket, hogy az Új sokkal vonzóbb legyen számotokra, mint a régi, jól ismert struktúrákhoz való ragaszkodás. Találjatok hasonló gondolkodásúakat, hogy közösen erősíthessétek az új energiafolyamokat és –pályákat! Építsétek az új világot a fény, a szeretet és a boldogság új fundamentumára!

Annak felismerése, hogy mi a teendőtök, csakis saját lelketek mennyországából jöhet, együttműködve azon fényvilágokkal, melyekkel kapcsolatban álltok. Az új idők isteni terve önmagában tökéletes. Az egység arany fényében ez megtapasztalható, és vezetésként bevihető saját életünkbe. Nem vagytok egyedül! Végtelenül sok fénylény az összes létező világból és fénybirodalomból működik együtt a Föld új teremtés-tervében. Érezzétek a felfelé törekvő fényerőt a Földből, a beágyazottságot az egység arany fényébe. Inspirálódjatok a csillagfényvilágokból! Érezzétek az Isteni Anya mindent átfogó szeretetét! Éljétek meg a Shakti-erők fokozódását, amely mindent új virágzásba borít! Haladjatok bátran előre, hordozzon és tápláljon benneteket az egység arany fénye! Boldogan kell tennünk a dolgunkat, amíg eredményre jutunk.


-----------------------------------------------------------------------------

Das goldene Licht der Einheit wird immer stärker erfahrbar. Mit diesem Neumond im Mai schüttet der Himmel noch mehr vom goldenen Licht aus um die Impulse zu geben, das eigene Leben in Einheit mit dem eigenen Schöpfungsauftrag zu leben. Seit Beginn der Schöpfungswellen nimmt die Präsenz des goldenen Lichts immer weiter zu. Dies ist ein weiterer Anstieg mit dem neuen Zyklus, der am 6. Mai beginnt. Damit einher geht eine größere Aufforderung, dem goldenen Licht der Einheit mehr Raum zu geben. In dem Maße wie wir es erfahren können bekommt es einen stärkeren Einfluss in unserem Leben.

Dies geschieht nicht von alleine. Es erfordert viel Hinwendung und Bereitschaft, Veränderung anzunehmen und in das eigene Leben in alle Aspekte zu bringen. Dies sollte kein Grund zur Sorge sein oder werden. Mit dem goldenen Licht kommen noch mehr geistige Helferwesen, Sternenlichtwesen, Lichtwesen aus allen Welten um zu unterstützen und zu begleiten. Sie sind immer da wenn sie gebraucht werden. Es braucht dazu nur die Einladung und die Hinwendung, das Hinhorchen auf die Impulse die über den Kontakt mit den begleitenden Lichtwesen kommen.

Diese goldenen Lichtwellen strömen unaufhörlich überall zur Erde. Sie branden an alte Strukturen, sie rufen nach Erneuerung. Die Veränderung wird am leichtesten zu vollziehen sein, wenn sich jeder individuell darauf einlässt und es in das eigene Leben bringt. Die globalen Strukturen in Ländern, Städten, Gemeinden und Gemeinschaften passen sich dieser Energieveränderung daraufhin an.

Werdet Euch bewusst was Ihr selber tun könnt. Beginnt damit in dem Moment wo es sich Euch mitteilt. Lasst Euch so sehr von dem goldenen Licht der Einheit durchströmen und durchdringen, dass das Neue viel mehr Anreiz bekommt als das Verharren in altbekannten Strukturen. Findet Gleichgesinnte, um so gemeinsam die neuen Energieflüsse und –bahnen zu stärken. Baut die neue Welt auf einem neuen Fundament von Licht, Liebe und Glücklichsein.

Die Erkenntnis von dem was zu tun ist kann nur aus dem eigenen Seelenhimmel kommen, in Kooperation mit den Lichtwelten wo Verbindungen bestehen. Der göttliche Bauplan für die neue Zeit ist in sich vollständig. Im goldenen Licht der Einheit lässt sich dieser erfahren und als Führung in das eigene Leben bringen. Ihr seid nicht allein. Unendlich viele Lichtwesen aus allen Welten und Lichtreichen wirken am neuen Schöpfungsplan für die Erde mit. Spürt die aufstrebende Lichtkraft aus der Erde, das Eingebettet sein aller im goldenen Licht der Einheit. Erhaltet Inspiration aus den Sternenlichtwelten. Spürt die allumfassende Liebe der göttlichen Mutter. Erfahrt Stärkung der Shakti Kräfte, die alles neu zum Erblühen bringen. Schreitet mutig voran und lasst Euch vom goldenen Licht der Einheit tragen und nähren. Es geht darum, freudig zu tun, bis alles erreicht ist.

Om Namah Shivaya

Deborah B. Reiter

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése