2015. november 25., szerda

Fordításom: Újholdkristályok, Újhold-üzenet 2015 november / Neumondkristalle, Neumondbotschaft November 2015

Újholdkristály

Újholdkristályok

Az aranykor folyamatosan, több hullámban manifesztálódik. 

A Menny arany fény segítségével küldi a Földre a fényimpulzusokat, melyeket a Shakti energia befogad. Így formálódik önmagától az új Teremtés, ami a Hold ritmusának alávetett, mivel a női teremtő energiák a Hold ritmusával és ciklusával állnak összefüggésben. Újhold alkalmával fokozottabb az új energiák Földre érkezése.

Az Újhold mindenkori energiaminőségét Újhold idején a kristályokba töltjük. Az újholdkristályokat a szívcsakra fölött kell hordani, segítik az arany hullámok Földre áramlását. Ezzel mindenkit egyenként is támogatnak, de a Földet is, abban az új teremtésáramlásban, ami épp meg szeretne nyilvánulni. Minél több ember hordja az újholdkristályokat, annál könnyebben egyesül a Menny Fénye a Földdel. Az egyes ember esetében az újholdkristályok segítik a saját Mennyországuk Földre áramlását, ami könnyedséggel és örömmel jár.Aki szeretné, hogy az aktuális energiaminőség, amely a Hold közvetítésével fokozottabban érkezik a Földre, még jobban beáramoljon saját életébe, az elérheti ezt egy Újholdkristály segítségével. Az Atlantiszi Kristálygyógyászok kis hegyikristály-csúcsokat töltenek fel mindig az új ciklus energiaminőségével – ezek az Újholdkristályok. A kristályok, a szívcsakra fölött hordva, támogatják az Égből a Földre áramló energiafolyamot.Az Újholdkristályok ezeket a minőségeket behozzák saját életünkbe. 

Ha szeretnétek egy Újholdkristályt, honlapunkon megtalálhatjátok a hozzátok legközelebbi Atlantiszi Kristálygyógyászt: www.atlantische-kristallheilung.com

Magyarországon a hozzáférhető Atlantiszi Kristálygyógyász: Irsa Sauerbrey
Irsa Fényközpontjának, Az Egység Centrumának Facebook-oldala: https://www.facebook.com/AzEgysegCentruma/?fref=ts

------------------------ 

"A kozmikus fénybirodalmak erősítik a Föld fényhálóját."

Újhold-üzenet – Deborah
2015 november 11.

A novemberi újhold különösen markáns dátumon áll, amikor nagyon sok kozmikus kapu egyszerre ontja a fényt a világegyetem fénybirodalmaiból, hogy erősítsék a Földet körülvevő fényhálót. Egyedülálló lehetőség ez, hogy teljesen felszabadíthassuk magunkat, hogy azután újra feltöltődhessünk. Az újhold tisztító ereje sokszorosára fokozódik. Minden réginek mennie kell, kő kövön nem marad. Így könnyen és szabadon befogadhatjuk az új inspirációkat és új fényfrekvenciákat, amelyek a kozmikus fénybirodalmakból az emberekhez és a Földre áramlanak.

Olyan ez, mint egy ébresztő kód, amely saját otthonunkra, származásunkra, feladatunkra és az új korban elérendő céljainkra emlékeztet. Nincsenek határok, ezek csakis kizárólag az emberi tudatban találhatók meg. Egyetlen pillanatban megtörténhet minden.

Maga a Föld is, kristályos szerkezetével ezekre a szintekre készül fel, befogadásukra kész. 
Ti is legyetek befogadóképesek. Adjátok oda magatokat üres edényként az Isteni Anyának, hogy újra feltöltődhessetek. Minden lehetséges. Érezzétek bizalommal, hogy az Isteni Anya szerető Shakti-jelenléte megtart benneteket, egészen átadhatjátok magatokat neki!

Eddig ismeretlen dolgok jöhetnek életetekbe, sok részlet új helyre, új helyzetbe kerül az Egészben, új áramlatok és hálózatok létrejöttét lehetővé téve, ezeket támogatva, erősítve. Üresítsétek ki magatokat teljesen, tisztuljatok meg szent énekek, a víz, a tűz segítségével, ami a leginkább megfelelő számotokra.

A Fényenergia sokszorosára fokozódik majd, a Föld számára, és a ti számotokra is. Keressétek azokat a helyeket, ahol legkönnyebben kapcsolatba tudtok lépni ezekkel a rendkívül magas frekvenciájú rezgésekkel. A Földön különleges helyek erre a Fényközpontok, itt erős a kapcsolat a Mennyel.

A kozmikus fénybirodalmak fénykiárasztása új teremtés-impulzusokat hoz magával, amelyek közvetlenül meg akarnak nyilvánulni. Hagyjátok magatokat meglepni azáltal, ami hozzátok akar érkezni! Üdvözöljétek gyermeki örömmel. Legyetek kíváncsiak mindazokra a még nem sejtett potenciálokra, aspektusokra és lehetőségekre, melyeket az élet tartogat számotokra.

A mostani Újhold idején egészen tudatosan vegyétek fel a kapcsolatot szíveteken át az új frekvenciákkal és a fénykiáradással! Rezonanciátoknak megfelelően pontosan azok az impulzusok érkeznek így hozzátok, amelyek megfelelnek nektek, és amelyek a leginkább támogatnak benneteket.
Kapcsolódjatok össze a Földet körülvevő fény- és szeretet-hálóban!

Juttassátok kifejezésre afölött érzett örömötöket, hogy saját fényeteket és szereteteteket élhetitek! Legyetek áldottak ebben a különleges korszakban!

Om Namah Shivaya


-------------------------------------------------------------- 

Neumondkristalle

Die Manifestation des goldenen Zeitalters vollzieht sich wellenförmig und unaufhörlich.

Über das goldene Licht des Himmels werden die Lichtimpulse zur Erde gesandt und über die Shakti Energie aufgenommen. Neue Schöpfung gestaltet sich selbst. Die unterliegt dem Rhythmus des Monds, da die weiblichen Schöpfungsenergien mit dem Rhythmus und Zyklus des Monds verbunden sind. Mit dem Neumond kommen neue Energien verstärkt zur Erde. 

Diese jeweilige Energiequalität wird zu Neumond in die Kristalle geladen. Neumondkristalle werden auf dem Herzchakra getragen und fördern den Fluss der goldenen Wellen zur Erde. Sie unterstützen damit jeden Einzelnen, aber auch die Erde in dem neuen Schöpfungsfluss, der entstehen möchte. Je mehr Menschen diese Neumondkristalle tragen, desto leichter kann sich das Licht des Himmels mit der Erde vereinen. Für den Einzelnen unterstützt der Neumondkristall den Fluss vom eigenen Himmel zur Erde. Dies bringt Leichtigkeit und Freude mit sich.Wer die aktuelle Energiequalität, die über den Mond verstärkt zur Erde kommt, noch mehr ins eigene Leben einfließen lassen möchte, kann dies über einen Neumondkristall tun. Die Atlantischen Kristallheiler laden kleine Kristallspitzen, die Neumondkristalle, mit genau dieser Energiequalität des neuen Zyklus auf. Werden diese Kristalle auf dem Herzchakra getragen, unterstützen sie den Energiefluss, der vom Himmel in die Erde strömt. Die Neumondkristalle bringen diese Qualitäten ins eigene Leben. Wenn Ihr an einem Neumondkristall interessiert seid, könnt Ihr hier einen Kristallheiler in Eurer Nähe finden: www.atlantische-kristallheilung.com


In Ungarn erreichbarer Atlantischer Kristallheiler: Irsa Sauerbrey
Das Lichtzentrum von Irsa in Budapest: Az Egység Centruma
Ihre Facebook-Seite: https://www.facebook.com/AzEgysegCentruma/?fref=ts


---------------------------- 

Neumondbotschaft von Deborah
11. November 2015

Der Neumond im November liegt auf einem sehr markanten Datum, an dem ganz viele kosmische Portale gleichzeitig das Licht aus den kosmischen Lichtreichen ausschütten, um das Lichtnetz der Erde zu stärken. Es ist eine der einzigartigen Möglichkeiten sich ganz frei zu machen um neu gefüllt zu werden. Die reinigende Kraft des Neumonds wird um ein Vielfaches potenziert. Alles Alte darf gehen. Kein Stein bleibt auf dem anderen. So fällt es leicht, ganz frei zu sein für völlig neue Inspiration und neue Lichtfrequenzen, die aus den kosmischen Lichtreichen zu den Menschen und zur Erde strömen.

Es ist wie ein Erweckungscode, der an die eigene Heimat, die Herkunft, die Aufgaben und Ziele für die neue Zeit erinnert. Es gibt keine Grenzen; sie sind einzig und allein im menschlichen Bewusstsein zu finden. Alles darf in einem Moment geschehen.

Die Erde selbst richtet sich in ihren kristallinen Strukturen auf diese neuen Ebenen aus. Sie ist empfangsbereit. Seid auch Ihr empfangsbereit. Gebt Euch der großen Mutter wie ein leeres Gefäß hin um neu gefüllt zu werden. Alles ist möglich. Fühlt Euch vertrauensvoll aufgehoben in der liebenden Shakti Präsenz der göttlichen Mutter, so dass Ihr Euch ganz hingeben könnt.

Bisher Unbekanntes will ins eigene Leben kommen. Viele Dinge nehmen neue Plätze und Positionen im gesamten Gefüge ein, um so neue Flüsse und Netzwerke zu kreieren, zu fördern und zu stärken. Macht Euch ganz leer, reinigt Euch mit hl. Gesängen, dem Wasser, dem Feuer; was auch immer Euch am meisten entspricht.

Die Lichtenergie wird um ein Vielfaches aufsteigen, für die Erde und für Euch selbst. Sucht die Plätze wo es Euch am leichtesten fällt mit diesen hochfrequenten Schwingungen in Kontakt zu treten. Besondere Plätze auf der Erde sind Lichtzentren, in denen die Verbindung zum Himmel stark ist.

Die Lichtausschüttungen der kosmischen Lichtreiche bringen neue Schöpfungsimpulse mit sich, die direkt in Manifestation gehen möchten. Lasst Euch überraschen von dem was zu Euch kommt. Begrüßt es wie ein freudiges Kind. Seid neugierig auf das, was das Leben an noch ungeahnten Potenzialen, Aspekten und Möglichkeiten für Euch bereit hält.

Nehmt an diesem Neumond ganz bewusst über Euer Herz Kontakt zu den neuen Frequenzen und Lichtausschüttungen auf. Entsprechend Eurer Resonanz kommen genau die Impulse zu Euch, die Euch entsprechen und die Euch am meisten fördern werden. Verbindet Euch über das Licht- und Liebesnetz der Erde.

Bringt Eure Freude zum Ausdruck Euer Licht und Eure Liebe zu leben. Ihr seid gesegnet in dieser besonderen Zeit.

Om Namah ShivayaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése