2016. március 26., szombat

Hegyibeszéd - másként... 3. rész / Bergpredigt - anders... Teil 3

Durga Holzhauser és Agni Eickermann:

Jézus A Könyv

- részlet - 
"És hirtelen férfiak és nők álltak fel, egészen a hátsó sorokig, szinte hipnotizálva, az embertömeg pedig nézte őket. Lassan emelkedtek föl, egyik a másik után. Mágikus hangulat uralkodott a levegőben. „Az Úr őrzői, ti száznyolcak, mindannyian meghallottátok hívásomat, senki nem hibázta el! Kérlek, jöjjetek közelebb! Palesztina népe, ne legyen bennetek irigység! Hiszen ha ők felemeltetnek, ti is felemeltettek, ha ők felemelkednek, a Föld is felemelkedik, de mindennek van egy kezdete a történelemben. Gyertek a közelembe! Gyertek hozzám!” Akik felálltak, utat vágtak maguknak a tömegen át, Jézus pedig kérte, hogy csináljanak nekik helyet. Simonra nézett: „Felismered őket?” „Természetesen felismerem őket, Jézus.” „Akkor mostantól vedd őket védelmedbe! A száznyolcat, akik őrzik a legfelső kapukat Ég és Föld között. Ide hívtam őket, hogy kört formáljanak körülöttem, amely a Krisztusfényt tartja. Rád bízom őket, vezesd őket, amíg művük be nem teljesedik!”

„Palesztina népe!”, kezdett megint beszélni Jézus, „a Szentlélek időzik közöttünk. Atya, Fiú és Szentlélek össze akarnak kapcsolódni itt és most, ezeken az éjszakákon, és ennek jeléül meg fog jelenni fölöttetek a Szentlélek. Atya, Fiú, Szentlélek ismét össze kíván kapcsolódni Szentháromságában itt a Földön. A Szentlélek köztünk van, a barátom egy nevében megtestesülve. Hangja és neve nem akar megnyilvánulni előttetek, mégis tudjátok: az, aki a Szentlelket megtestesíti, közöttünk van! Lángjai össze akarnak kapcsolódni az én lángjaimmal, hogy a Szentlélek és a Krisztusfény újra egybeolvadjon a Földön. Isten egysége régóta nem volt látható ezen a Földön, csak a háború és a népek megosztottsága. Ma éjszaka az egység újra lélekkel akarja eltölteni Isten Szentháromságát.” És Jézus így szólt: „Simon, tudom, hogy nem akarsz felállni és nem akarod, hogy a nép felismerjen. De hozd le a lángokat a Mennyekből és helyezd a száznyolc feje fölé, hogy a nép is lássa!”

Fölöttünk, a Mennyekből érkezően, feltárult a csoda: száznyolc láng ereszkedett alá ama száznyolc feje fölé, akik előttünk összegyűltek. És Jézus így szólt: „Palesztina népe, minden népek népe, látjátok Isten jeleit, az egység lángjait e fejek fölött sugározni? Ez az első jele a szent éjszakáknak. Kövessétek, ismerjétek fel e lángokat, Ég és Föld között ezek világítják meg az utat számotokra Isten Birodalmába. A ma éjszaka csodája beteljesedett” – szólt Jézus. „Nép, akik utat találtatok hozzám! Fogadjátok el újra a szent nép örökségét! Fogadjátok el újra az Atya isteni trónjának örökségét! Szent nép! lássátok a csodát, de ne ragaszkodjatok hozzá! Ma jóllaktatok vele, ma újra megpillanthattátok a Szentlelket azok között, akik őt ismét elfogadták. Térjetek vissza házaitokba, szállásotokra. Holnap újra találkozunk, hiszen az Isteni Trón már a következő csodát tartogatja számunkra. Ezt az éjszakát fordítsátok a kibékülésre. Kössetek békét az önmagatokban folytatott háborúval. Ebben rejlik sorsotok kezdete és vége.” A száznyolcat azonban maradásra kérte.

Jézus várt, amíg a tanítványok gondoskodtak róla, hogy a többiek elhagyják a helyszínt. Mi ottmaradtunk a száznyolccal. Számomra csoda történt! Jézus egyszerűen a tömegbe kiáltott és halászott, azok pedig, akiket kifogott, és hozzá jöttek, megtalálták önmagukban Isten országának egy darabját. Ez látható volt a tekintetükben. Jézus így szólt: „Abban, amit hozzám hoztok, nem minden jó. Ti vagytok a száznyolcak. Őrzitek a Mennyet és poklot teremtettetek. Arra kérlek benneteket, minden éjszaka maradjatok mellettem. Ne keressetek más szálláshelyet, mert a pokol, ami lelketekben lakik, megváltásra vár. Ez a megszabadulás első jele, amelyet Isten erre a Földre küld.”

Láttam az ijedtséget a szemeikben. Egy nő, akit már láttam egyszer a Kánaáni éjszakák alatt, fölállt, odament és Jézus elé térdelt: „Uram, a mennyet és a poklot már megtapasztaltam sorsom által, de ha igaz, amit hirdettél számunkra, hogy a körödhöz tartozunk, kérlek, mutasd meg, hogyan találhatunk mi is megváltásra! Ha mi vagyunk, akik kibékíthetjük azt, ami a poklot hirdeti, mutasd meg nekünk az utat!” Jézus így felelt: „Ehhez végig kell járjátok a tűz útját. De ez az út nem ismeretlen számotokra. Ma még nincs itt az ideje. Hat éjszaka vár még reánk, amelyen a megváltás az atyai egekből utat talál a Földre.” Jézus megfogta a nő fejét, aki nagy és szép volt. „Megáldalak. Találjátok meg önmagatokat ama körként, akik engem körülvesznek! A lángokat, amelyeket fölétek bocsátottam, hét nap múlva elbocsátom (freigeben). Menjetek ki a világba, és hirdessétek a megváltás vízióját! Kérlek benneteket, most vonuljatok vissza! Találjatok pihenőhelyet ezen a hegyen, ez a hely lesz a megváltásotok. Lazarus és Thomas, maradjatok velük, hisz ti is hozzájuk tartoztok!”


Azután Jézus leült hozzánk, és egy darabig még velünk maradt. Hirtelen így szólt: „Amilyen világosak lesznek a nappalok, olyan sötétek az éjszakák. Ne féljetek, társaim, hiszen veletek vagyok. Hordozzátok velem az éjszakák sötétjét, és töltsétek be velem a nappal fényét!” Ezután visszavonult."


--------------------------------------------------------------------- 


Und bis in die hinteren Reihen standen plötzlich Männer und Frauen auf wie hypnotisiert, und die Menschenmenge richtete ihre Augen auf sie. Langsam erhob sich einer nach dem anderen. Es war eine magische Stimmung in der Luft. „Hüter des Herrn, Hüter der hundertacht, jeder von euch hat meinen Ruf gehört, keiner hat meinen Ruf verfehlt. Ich bitte euch, kommt näher. Volk Palästina, entwickle keinen Neid. Denn wenn jene erhoben werden, werdet auch ihr erhoben, Wenn jene aufsteigen, wird die Erde aufsteigen, aber alles nimmt seinen Anfang in der Geschichte. Kommt in meine Nähe. Kommt zu mir.“ Jene, die aufgestanden waren, bahnten sich einen Weg durch die Menge, und Jesus bat, einen Platz für sie freizuräumen. Er sah Simon an: „Erkennst du sie?“ „Natürlich, Jesus, erkenne ich sie.“ „Dann sollst du, von nun an, sie hüten. Hundertacht, die zwischen Himmel und Erde die höchsten Tore hüten. Ich habe sie hierher gerufen. Um mich bilden sie einen Kreis, die das Christuslicht halten. Dir aber übergebe ich sie, du sollst sie führen, bis ihr Werk vollendet ist.“
„Volk von Palästina“, fing Jesus wieder an zu sprechen, „der Heilige Geist weilt unter uns. Vater, Sohn und Heiliger Geist wollen sich in diesen Nächten hier verbinden, und als Zeichen dafür wird der Heilige Geist über euch erscheinen. Vater, Sohn und Heiliger Geist wollen hier ihre Dreieinigkeit auf der Erde wieder verbinden. Der Heilige Geist ist unter uns, verkörpert in dem einen Namen meines Freundes. Seine Stimme und sein Name wollen sich nicht verkünden unter euch, aber wisset dennoch: Jener, der den Heiligen Geist verkörpert, ist hier unter euch. Seine Flammen wollen sich mit den meinen verbinden, so dass der Heilige Geist und das Christuslicht wieder auf der Erde verschmelzen. Die Einigkeit Gottes war lange Zeit nicht gesehen auf dieser Erde, nur der Krieg und der Zwiespalt der Völker. In dieser Nacht will Einheit die Dreieinigkeit Gottes wieder beseelen.“ Und Jesus sagte: „Simon, ich weiß, dass du dich nicht aufstellen und dem Volk zu erkennen geben willst. Aber hole die Flammen aus den Himmeln und senke sie über die hundertacht, sichtbar für das Volk.“
Über uns, kommend aus den Himmeln, öffneten sich die Wunder. Hundertacht Flammen senkten sich auf jene hundertacht, die sich vor uns versammelt hatten. Jesus sagte: „Volk Palästina, Volk aller Völker, seht ihr die Zeichen Gottes, die Flammen der Einheit über jenen Köpfen erstrahlen? Dies ist das erste Zeichen der heiligen Nächte. Diesen Flammen sollt ihr folgen, diese Flammen sollt ihr erkennen, denn zwischen Himmel und Erde leuchten sie euch einen Weg in Gottes Reich. Das Wunder der heutigen Nacht hat sich vollendet“, sagte Jesus. „Volk, das seinen Weg zu mir gefunden hat. Nehmt das Erbe des heiligen Volkes wieder an. Nehmt die Erbschaft des göttlichen Thrones des Vaters wieder an. Heiliges Volk, seht die Wunder, aber haltet nicht an ihnen fest. Heute wurdet ihr genährt. Heute durftet ihr den Heiligen Geist wieder erblicken unter jenen, die ihn wieder angenommen haben. Kehrt in eure Häuser zurück, kehrt in eure Schlafstätten zurück. Morgen wollen wir uns wiederfinden, denn aus dem Thron Gottes steht das nächste Wunder bereit. Nehmt diese Nacht, um euch zu versöhnen. Versöhnt euch mit dem Krieg in euch selbst. Da ist der Anfang und das Ende eures Schicksals.“ Jene hundertacht aber bat er zu bleiben.
Jesus wartete so lange, bis die Jünger dafür gesorgt hatten, dass die anderen Menschen den Ort verließen. Wir blieben mit den hundertacht. Für mich war ein Wunder geschehen. Jesus hatte einfach in die Menge gerufen und gefischt, und jene, die er gefangen hatte, waren zu ihm gekommen und hatten ein Stück des Reiches Gottes in sich gefunden. Es war sichtbar in ihren Augen. Jesus sagte: „Nicht alles ist gut, was ihr zu mir bringt. Hundertacht seid ihr. Ihr hütet die Himmel und habt die Hölle erschaffen. Ich bitte euch, jede Nacht bei mir zu sein. Sucht keine andere Schlafstatt mehr, denn die Hölle, die in euren Seelen wohnt, will Erlösung finden. Dies ist das erste Zeichen der Befreiung, das Gott auf diese Erde schickt.“
Ich sah den Schrecken in jenen Augen. Eine Frau stand auf, die ich schon einmal in den Nächten von Kanaan gesehen hatte. Sie ging auf Jesus zu und kniete sich vor ihn hin: „Herr, Himmel und Hölle hat mein Schicksal mich schon erfahren lassen, aber wenn es wahr ist, was du uns verkündest, dass wir zu deinem Kreis gehören, so bitte zeig uns, wie auch wir Erlösung finden. Wenn wir diejenigen sind, die das, was die Hölle verkündet, befrieden können, so zeige uns den Weg.“ Jesus sagte: „Dafür müsst ihr die Wege des Feuers durchschreiten. Aber dessen Wege sind euch nicht unbekannt. Heute ist noch nicht die Zeit dafür. Sechs Nächte warten noch auf uns, in denen die Erlösung aus dem väterlichen Himmel Zutritt auf die Erde finden will.“ Jesus fasste den Kopf der Frau an, die groß und schön war. „Ich segne dich. Findet euch ein als der Kreis, der mich umgibt. Die Flammen, die ich über euch gesät habe, werde ich in sieben Tagen freigeben. Ihr sollt in die Welt gehen und die Vision der Erlösung verkünden. Ich bitte euch, zieht euch jetzt zurück. Findet euren Schlafplatz auf diesem Berg, dieser Ort wird eure Erlösung sein. Lazarus und Thomas, bleibt bei ihnen, denn auch ihr gehört dazu.“
Dann setzte sich Jesus noch zu uns und blieb eine Weile. Plötzlich sprach er: „So licht die Tage werden, so dunkel werden die Nächte. Fürchtet euch nicht, meine Gefährten, denn ich bin bei euch. Tragt mit mir das Dunkel der Nächte und erfüllt mit mir das Licht des Tages.“ Dann zog er sich zurück.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése