2016. március 24., csütörtök

Hegyibeszéd - másként... / Bergpredigt - anders...
Durga Holzhauser - Agni Eickermann,

Jézus A könyv

- részlet -

389. old-tól:

„Egy nap Simon így szólt: „Gyere Mirjam, indulunk. Jézus követet küldött, hogy menjünk hozzá. Kapernaum közelében időzik, ott fogjuk őt megtalálni.” Megfogtam a kezét, és így feleltem: „Nem tudom, oda akarok-e menni. Hogyan mutathatnánk meg a többieknek azt, amit itt éltünk?” Mire ő: „Ne töprengj ezen. Csak gyere velem.” Útra keltünk Kapernaum felé. Kellemes volt Simonnal utazni. Ahol csak meg kellett aludnunk, mindenütt gondoskodott szállásról, nekem pedig saját szobáról, hogy ne veszélyeztesse jó híremet. Amikor csak ennünk kellett, mindig talált fogadót. Az utazás nyugodt volt, két szolgája kísért bennünket, akik mindig gondoskodtak jóllétünkről. Amikor megérkeztünk Kapernaumba, Simon szerzett szállást számunkra.

Majd Jézus keresésére indult. Amikor visszatért, elmesélte: „Jézus körül embertömegek vannak. Néhány hete gyűjti őket itt maga köré. Ma estére bennünket is hívott, minden este prédikál. Az emberek a világ négy égtája felől áramlanak hozzá. Itt olyan helyre talált, ahol nem tekintik ellenségnek, mint Jeruzsálemben. Testvéred, Lázár is itt van, és Jézus elküldött valakit, hogy magához hívja azokat is, akik még Jeruzsálemben időznek. Ő maga egy Zakariás nevű vámszedő házában lakik. Én is megismertem, kedves férfi. De hallottam a tanítványai és mások elutasító véleményét is, akik azt mondják, azzal, hogy Jézus egy vámszedő házába tér be, a társadalom aljával áll le, de őt ez nem érdekli.”

Simon így szólt hozzám: „Pihend ki magad egy kicsit. Szükséged van rá. Este aztán együtt megyünk Jézushoz. A vámszedő házában találkozunk, ott vár bennünket.” Ahogy Simon megígérte, értem jött, és a vámszedő, Zakariás házához vezetett. Magas, erős férfi volt, nagyon vidám, és miközben meghívott vacsorára, elmesélte nekünk a történetét, ahogyan az utcán Jézussal először találkozott. Jézus megszólította őt: „Vendégül látnál engem a házadban?” A tanítványait pedig mind otthagyta, mondván nekik: „Találjatok magatok szállást!” És Jézus hetek óta lakott ennél a férfinál. Zakariást különösnek találtam, azt kérdeztem magamtól, vajon tudja-e, kit lát vendégül. Jó barátként kezelte Jézust, úgy tűnt, jól érzik magukat együtt. Mintha már ismerték volna egymást, örültek és tréfálkoztak. Ezen az estén olyan oldalát ismertem meg Jézusnak, Simonnak és Zakariásnak, amit még soha nem éltem meg azelőtt. Tréfálkoztak és úgy viselkedtek, mint a szabadjára engedett gyerekek. Őszintén szólva jól éreztem magam köztük. Az este felszabadított az elmúlt időszak gondjai alól.

Jézus egyszer csak rám nézett, és így szólt: „Simon, tudod, hogy Mirjam a gyermekedet hordja az ölében?” Simon így szólt: „Nem tudtam, de sejtettem.” Jézus magába tért, és ezt kérdezte: „Mit akartok most tenni?” Simon így felelt: „Azt, amit kell. Mirjam nálam maradhat.” Jézus megállt egy pillanatra: „Legjobb volna összeházasodnotok, akkor tudnám, hogy Mirjam azokban az időkben, amik várnak ránk, a legjobb kezekben van nálad. És biztos lennék benne, hogy a jövőjéről is gondoskodnál. Biztonságban szeretném tudni azokat a nőket, akik közel állnak a szívemhez. A férfiak miatt kevésbé aggódom, ők nyugodtan vándorolhatnak országokon át. MaRát már jó kezekben tudom. Ha Mirjam a házadban védelemre talál, az nagy örömömre szolgálna. Mivel látom, szeretitek egymást, valószínűleg ez nem okoz nagy nehézséget számotokra. Magda már idős asszony, ő a halálomig kísér majd engem. Ő ezt a sorsot választotta, miatta sem aggódom már. Már csak drága szolgálóm, Mária Magdaléna számára kell egy megoldást találnom, aki az utóbbi hetekben híven kísért engem. Mindenek fölött szeretem őt, de nem lehetek a férje, habár sok titkos órán a férje voltam. Isten majd megmutatja az utat, hiszen az utóbbi napokban egyre inkább érzem, miért jöttem és mi vár rám.

Mirjam, a gyermek, akit a szíved alatt hordasz, olyan lélek, aki világokat egyesít majd. Bizonyos dolgoktól mégsem tudlak megkímélni, hiszen azt választottad, hogy kísérsz engem. Mostantól tudnod kell, hogy nincs messze az idő, amikor ebben a világban meghalok és feltámadok. Ezekben az időkben Téged és Simont is arra kérem majd, hogy legyetek mellettem. Nem adatik meg számodra, hogy nyugalomban visszavonulj, és gyermekednek, családodnak élj. A gyermek, akit szíved alatt hordasz, kísérni akar engem, noha még nem is vett fel földi alakot. Nemsokára megvalósulásnak indulnak mindazok a víziók, amelyekért imádkoztunk, amiért jöttünk, és melyeket szívemben hordozok. Lépéseket kell tennem ezek bevezetésére, hogy betölthessük a víziókat.

Az emberek áramlanak hozzám minden égtáj felől. Az elkövetkezendő hét éjszakát arra fogom használni, hogy Isten Szavát lehozzam a Földre. Azt szeretném, ha ott lennétek. Legkedvesebb barátaim közé tartoztok. Zakariás, aki az asztalomnál ül, régi barát a törzsünkből, hiszen mindannyian régről egy családhoz tartozunk. Sok korszakban újra egymásra találunk, hogy együtt legyünk. Ebben a korban nehéz feladatott vállaltunk. De tudom, hogy ti tartást adtok nekem, mint ahogy én is támogatlak benneteket!” Jézus szavai nem is sokkoltak engem. Sok éjjelen át álmodtam már az eltávozásáról és visszatéréséről. E világban a halált fogja választani – ebben biztos voltam. Azt is tudtam, hogy mi magunk valamit készenlétben tartunk a számára és valamire felkészülünk, ami túlmegy ezen a világi halálon. Hirtelen összeálltak bennem álmaim és vízióim.

Azt, hogy gyermeket hordok a szívem alatt, már néhány napja sejtettem. Egy nagy fény volt az, amit hordoztam. Egy pillanatra Simonra néztem, és mélységes bizonyosság öntött el, hogy nála jó helyen leszek. Örültem annak is, hogy láthattam Mária Magdalénát. A sejtésem, hogy Jézus kedvese lett, igaznak bizonyult. Senki sem sejtette, ez az ő titkos történetük volt, mely rejtve maradt a Jézust körülvevő emberek és a tanítványok előtt. Mária Magdaléna nehéz feladatot vett magára. Legmélyebb szívemből kívántam nekik ezt a szerelmet, hiszen tudtam, ez az, amire vágyott.

Azon az estén egy domb lábánál találkoztunk. Nem is kellett tudnunk, hol találjuk a helyet, hiszen emberek tömegei áramlottak abba az irányba. Szinte számlálhatatlanul sok ember gyűlt össze. Jézus még nem mutatkozott, de a távolból észre vettem Irizát. Simon és én célba vettük a csoportot. Újra találkoztunk jeruzsálemi barátainkkal, nagy volt a viszontlátás öröme mindkét oldalon. Mária Arimatiai Józseffel jött. Volt velük egy barát is, akit már egyszer korábban láttam, Nikodémusz. Annak is örültem, hogy újra találkozhatok Jézus tanítványaival, mindannyiukat üdvözöltem. Nagyokká lettek, hatalmasakká, olyanok voltak Jézus oldalán, mint az oszlopok. Péter különösen szívélyesen üdvözölt. Látszott rajtuk, hogy Jézus iskolázta, felemelte őket, és még mindig növekedtek. Most már látni lehetett, miért őket választotta. Simont nagy tisztelettel üdvözölték – látszott, hogy elismeréssel adóznak neki.


Jézus megparancsolta a tanítványoknak, hogy hozzanak kenyeret és táplálékot a népnek, hogy ellássák őket. Ám egyre többen jöttek, talán több százan is lettek. Végül a tanítványok Jézushoz mentek és azt mondták: „Nincs elég kenyerünk, hogy mindenkit ellássunk.” Jézus csak mosolygott, és így szólt: „Osszátok szét a kenyeret.” Azon az estén csodálatos módon akármennyi kenyeret is osztottak szét a tanítványok, nem fogyott el. Mintha a cipók újra és újra megszaporodtak volna. Ennek a misztériumnak mindannyian a tanúi voltunk. Mindenki kapott enni, anélkül, hogy az étel elfogyott volna. Amikor Jézus megjelent, könnyed volt. Kedvesen üdvözölte Jeruzsálemből érkezett barátait..."

- folyt. köv. - 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Durga Holzhauser - Agni Eickermann,


Jesus Das Buch:

Ab Seite 389:

„Bis eines Tages Simon sagte: „Komm, Miriam, wir brechen auf. Jesus hat mir einen Boten geschickt, dass wir zu ihm kommen sollen. Er hält sich in der Nähe von Kapernaum auf, wo wir ihn finden.“ Ich nahm ihn an der Hand und sagte: „Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen will. Wie sollen wir das, was wir hier gelebt haben, den anderen zeigen?“ Und er sagte: „Mach dir darüber keine Gedanken. Komm einfach mit.“ Wir brachen auf und gingen in Richtung Kapernaum. Mit Simon zu reisen war angenehm. Wo auch immer wir schlafen mussten, sorgte er für eine Unterkunft, wo er mir ein eigenes Zimmer zuteilte, um meinen Ruf nicht zu gefährden. Wann auch immer wir essen mussten, fand er eine Raststatt. Das Reisen war ruhig und von zwei seiner Diener begleitet, die immer dafür sorgten, dass es uns gut ging. Wir kamen in Kapernaum an, und Simon sorgte für eine Unterkunft für uns.

Er ging auf die Suche, um Jesus zu finden. Als er zurückkam, erzählte er mir: „Es sind Massen von Menschen um Jesus. Seit
einigen Wochen sammelt er sie hier. Er hat uns eingeladen, heute Abend zu ihm zu kommen, denn jeden Abend predigt er. Die Menschen strömen aus allen Himmelsichtungen zu ihm. Er hat hier einen Ort gefunden, wo man ihn nicht anfeindet wie in Jerusalem. Dein Bruder Lazarus ist hier, und Jesus hat jemanden gesandt, um jene, die noch in Jerusalem weilen, zu sich kommen zu lassen. Er selbst wohnt bei einem Zöllner mit dem Namen Zacharias. Ich habe ihn kennengelernt. Er ist ein netter Mann. Aber ich habe die ablehnenden Stimmen seiner Jünger und anderer Leute gehört, die sagen, dass Jesus sich mit dem Abschaum der Gesellschaft abgibt, dass er bei Zöllnern einkehrt, aber ihn kümmert das nicht.“
Er sagte zu mir: „Ruh dich ein wenig aus. Du brauchst es. Am Abend werden wir dann gemeinsam zu Jesus gehen. Wir sollen uns in dem Haus des Zöllners einfinden. Dort wird er uns erwarten.“ Ich wurde, wie versprochen, abgeholt und Simon führte uns in das Haus des Zöllners Zacharias. Er war ein großer, starker Mann. Zacharias war sehr fröhlich und erzählte uns, indem er uns zum Abendmahl einlud, die Geschichte, wie er Jesus auf der Straße begegnet war. Jesus habe ihn angesprochen: „Erlaubst du mir, Gast in deinem Hause zu sein?“ Dann hätte er einfach alle seine Jünger stehen gelassen und gesagt: „Findet selber eine Unterkunft!“ Und seit Wochen war Jesus bei diesem Mann eingezogen. Ich fand Zacharias sehr erstaunlich und fragte mich, ob er sich bewusst war, wer bei ihm wohnte. Er behandelte Jesus wie einen guten Freund, und sie schienen eine gute Zeit miteinander zu haben. Sie waren wie Vertraute, die miteinander Freude und Spaß hatten. An diesem Abend erlebte ich Jesus, Simon und Zacharias von einer anderen Seite, so wie ich sie noch nie erlebt hatte. Sie scherzten und benahmen sich wie ausgelassene Kinder. Zugegeben, ich fühlte mich wohl unter ihnen. Es entlastete mich von den Sorgen der letzten Zeit.
Bis Jesus mich ansah und sagte: „Simon, du weißt, dass sie ein Kind von dir im Leib trägt?“ Simon sagte: „Ich weiß es nicht, aber ich habe es schon geahnt.“ Jesus kehrte in sich und sagte: „Was wollt ihr jetzt tun?“ Simon antwortete: „Das, was nötig ist. Sie kann bei mir bleiben.“ Jesus hielt inne: „Es wäre das Beste, wenn ihr heiratet, dann wüsste ich auch, dass sie in den Zeiten, die auf uns zukommen, in besten Händen bei dir ist. Und ich wäre mir sicher, dass für ihre Zukunft gesorgt ist. Jene Frauen möchte ich in Sicherheit wissen, die mir am Herzen liegen. Um die Männer mache ich mir weniger Sorgen, sie können unbehelligt durch die Lande ziehen. MaRa habe ich schon in gute Hände gegeben. Wenn Miriam in deinem Haus behütet ist, wäre es mir eine große Freude. Da ich sehe, dass ihr euch liebt, dürfte es nicht schwierig sein für euch. Magda ist eine alte Frau, und sie wird mich in meinen Tod begleiten. Sie hat dieses Schicksal erkoren, um sie mache ich mir auch keine Sorgen mehr. Nur für Maria Magdalena, die mich in den letzten Wochen begleitet hat und mir eine treue Dienerin ist, muss ich auch noch einen Weg finden. Ich liebe sie über alle Maßen, dennoch kann ich ihr kein Mann sein. Trotzdem bin ich ihr Mann in manchen Stunden, die wir verheimlicht haben. Gott wird mir den Weg weisen, denn ich fühle in den letzten Tagen immer mehr, wofür ich gekommen bin und was auf mich zukommt.
Miriam, das Kind, das du unter deinem Herzen trägst, ist eine Seele, die Welten vereinen will. Dennoch kann ich dir bestimmte Dinge nicht ersparen, denn du hast erkoren, mich zu begleiten. Wisse von diesem Moment an, dass die Zeit nicht
weit entfernt ist, da ich in dieser Welt Tod und Auferstehung erfahren werde. In diesen Zeiten werde ich dich und auch Simon bitten, bei mir zu sein. Es wird dir nicht gegönnt sein, dass du dich in Ruhe zurückziehst, um dem Kind und deiner Familie Raum zu geben. Das Kind, das du in deinem Bauch trägst, will mich begleiten, obwohl es noch keine Erdengestalt angenommen hat. Es ist nicht mehr weit, die Vision aller Gebete, wofür wir gekommen sind und die ich in meinem Herzen trage, beginnen ihren Lauf zu nehmen. Ich muss die Schritte einleiten, um dies zu erfüllen.
Viele Menschen sind zu mir geströmt. Sie kommen aus allen Richtungen. Ich werde die nächsten sieben Nächte nutzen, um Gottes Wort auf die Erde zu bringen. Ich möchte, dass ihr dabei seid. Ihr gehört zu meinen liebsten Freunden. Jener Zacharias, der an meinem Tisch sitzt, ist ein alter Freund unserer Sippe, denn wir gehören alle zu einer alten Familie. In vielen Zeiten finden wir uns wieder, um miteinander zu sein. In dieser Epoche haben wir uns eine schwere Aufgabe gewählt. Aber ich weiß, dass ihr mir Halt gebt, so wie ich euch stütze.“ Als ich diese Worte von Jesus vernommen hatte, war ich nicht einmal schockiert. In vielen Nächten hatte ich seinen Abschied geträumt und seine Wiedergeburt. Er würde einen weltlichen Tod erwählen, das war mir gewiss. Ich wusste auch, dass wir etwas für ihn bereithielten und uns auf etwas vorbereiteten, das über dieses weltliche Sterben hinausging. Plötzlich setzten sich meine Träume und Visionen in meinem Inneren zusammen.
Dass ich ein Kind unter meinem Herzen trug, hatte ich schon einige Tage erahnt. Es war ein großes Licht, das ich unter meinem Herzen trug. Ich sah für einen Moment Simon an, und ich war mir tief bewusst, dass ich bei ihm gut aufgehoben war. Ich freute mich darauf, Maria Magdalena zu sehen. Meine Ahnung war richtig, dass sie Jesu Geliebte geworden war. Keiner ahnte es, es war ihre heimliche Geschichte, den Menschen und den Jüngern um Jesus herum verborgen. Sie hatte sich eine schwere Aufgabe auf ihr Herz geladen. Aus tiefstem Herzen gönnte ich ihnen diese Liebe, denn ich wusste, dass es das war, was sie sich ersehnt hatte.
An jenem Abend trafen wir uns am Fuße eines Hügels. Man hätte nicht einmal wissen müssen, wie man den Ort findet, denn die Massen strömten schon in diese Richtung. Viele Menschen hatten sich versammelt, kaum noch zählbar. Jesus zeigte sich noch nicht, aber ich sah schon von ferne Irisa. Simon und ich, wir steuerten auf die Gruppe zu. Wir trafen unsere Freunde aus Jerusalem wieder. Die Freude über das Wiedersehen war auf beiden Seiten groß. Maria war mit Josef von Arimathea gekommen. Ein Freund war bei ihm, den ich schon einmal gesehen hatte, Nikodemus. Ich freute mich auch, alle Jünger von Jesus zu sehen, und begrüßte sie. Sie waren groß geworden und mächtig, wie Säulen an seiner Seite. Petrus begrüßte mich besonders herzlich. Man sah, dass Jesus sie geschult hatte, dass er sie erhoben hatte, und sie wuchsen immer noch. Nun erkannte man, warum Jesus sie gewählt hatte. Simon begrüßten sie mit großem Respekt, dem man anmerkte, dass sie ihn anerkannt hatten.
Jesus hatte den Jüngern geboten, für die Massen Brot und Nahrung zu bringen, damit sie verpflegt werden. Aber der Zustrom wurde immer größer. Es müssen Hunderte gewesen sein. Bis die Jünger zu Jesus kamen und sagten: „Wir haben nicht genug Brot, um alle zu versorgen.“ Jesus lächelte nur

und sagte: „Teilt das Brot aus.“ Das Wunder an jenem Abend war, dass Brot die Jünger so viel auch verteilten, es kein Ende nahm. Als ob die Brotlaibe sich immer wieder erneuerten. Dieses Mysterium konnten alle miterleben. Alle bekamen zu essen, ohne dass die Nahrung ein Ende nahm. Jesus war gelassen, als er auftauchte. Er begrüßte herzlich seine Freunde, die aus Jerusalem gekommen waren."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése